Pliki do pobrania

Regulaminy

W bardzo dużym stopniu bezpieczeństwo naszych podopiecznych związane jest ze znajomością obowiązujących zasad zapisanych w zamieszczonych poniżej regulaminach. Często nasi podopieczni nie potrafią w sposób świadomy i z pełnym zrozumieniem zrozumieć zawartych w nich pojęć i zasad. Obowiązek ten w całości spada na rodziców i opiekunów nie zaś pracowników naszego Placu Zabaw. Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów.